nieruchomość

Kim jest zarządca nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomością z pewnością nie jest prostym zadaniem. Wiąże się z wieloma obowiązkami oraz zadaniami, jakie należy spełnić. Właściciel nieruchomości nie byłby w stanie zająć się wszystkim samodzielnie. Aby nieruchomość mogła poprawnie funkcjonować, zatrudnia on zarządcę nieruchomości, który zawiaduje nią w jego imieniu. Podejmowane przez niego decyzje mają bardzo duży wpływ na komfort życia mieszkańców oraz efektywne gospodarowanie. Warto więc wiedzieć, kim jest zarządca nieruchomości oraz jakie ciążą na nim zadania.

Kim jest zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą na zlecenie właściciela nieruchomości. Działalność ta polega na zarządzaniu nieruchomością. W roli zleceniodawcy najczęściej występuje właściciel nieruchomości lub wspólnota mieszkaniowa. Głównym zadaniem zarządcy jest racjonalne gospodarowanie nieruchomością. Ma on na celu nie tylko zapewnienie komfortowych warunków dla mieszkańców, ale również dba o to, aby przynosiła ona korzyści finansowe, np. wynajmując lokale przedsiębiorcom.

Zarządzanie nieruchomościami (Warszawa) przejawia się przede wszystkim we właściwej gospodarce ekonomiczno-finansowej. Ponadto zarządca musi zadbać o bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz właściwą eksploatację. W tym celu co jakiś czas należy przeprowadzać konserwacje najważniejszych elementów nieruchomości, takich jak windy czy instalacja grzewcza. To właśnie zarządca nieruchomości zleca ekipom remontowym przeprowadzanie wszelkich napraw czy drobnych remontów, jak np. malowanie ścian na klatce schodowej.

Zarządca nieruchomości dba także o właściwą gospodarkę energetyczną. Ma to na celu przede wszystkim zaoszczędzenie na ogrzewaniu. W tym celu zarządcy często decydują się na instalację paneli słonecznych. Dzięki takim rozwiązaniom właściciel nie musi martwić się zbytnio o koszty związane z energią. Zarządca odpowiada również za regularne przeglądy instalacji cieplnej czy gazowej. Ma to na celu zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, ale może również pomóc zlokalizować ewentualne awarie, które mogłyby przyczynić się do nieefektywnego działania tych instalacji.

Zarządzanie nieruchomościami — obowiązki zarządcy

Wspomniane wyżej zadania skupiały się głównie na poprawnym działaniu i funkcjonowaniu nieruchomości. Jednak zarządca odpowiada również za komunikację z mieszkańcami, a także zapewnienie im komfortowych oraz bezpiecznych warunków życia. Do jego zadań należy m.in. ustalanie wysokości czynszu za wynajmowany lokal. Ma on także prawo eksmitować lokatora, który od dłuższego czasu zwleka z płatnościami. Zarządca ma również możliwość organizowania rad mieszkańców. Jest to doskonała okazja do tego, aby wysłuchać ewentualnych skarg czy potrzeb mieszkańców. Dzięki temu lokatorzy zyskują także większe zaufanie do zarządu nieruchomości, mają bowiem świadomość, że nie są głusi na ich potrzeby. Zarządzanie nieruchomościami (Warszawa) jest więc bardzo odpowiedzialnym zadaniem, warto więc zdecydować się na zatrudnienie doświadczonego zarządcy.