Panele fotowoltaiczne – jak uzyskać dotacje?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Są ekologicznym źródłem pozyskiwania energii i mogą znacznie ograniczyć wydatki ponoszone w związku z poborem prądu. Mogą okazać się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, ponieważ koszty prądu do 2030 roku mogą wzrosnąć nawet o 100%. Wystarczy wiedzieć, jak uzyskać dotacje na panele, by obniżyć koszty całej instalacji.

Fotowoltaika – czy takie rozwiązanie jest opłacalne?

Panele fotowoltaiczne są opłacalne, o ile zostaną dobrane przez specjalistę. W tym celu oblicza się ilość prądu, którą gospodarstwo domowe zużywa w ciągu roku – od tego zależy moc paneli oraz ich liczba. W domach jednorodzinnych wydatek poniesiony na fotowoltaikę zwraca się po około 7-10 latach, jednak należy brać pod uwagę to, że każdego roku cena prądu będzie wzrastać. Wydajność samych paneli zależy od wielu czynników, wśród których dominujące jest nasłonecznienie. Im więcej słońca, tym więcej produkowanej energii, która może płynąć w gniazdkach. Na działanie paneli niekorzystnie wpływa cień padający na instalację, ustawienie paneli w kierunku innym niż południowy, a także smog. Oczywiście warto podkreślić, że wraz z użytkowaniem, wydajność paneli powoli spada, dlatego tak ważne jest dobranie instalacji pochodzącej od sprawdzonego producenta. Warto brać te czynniki pod uwagę, planując wykonanie fotowoltaiki, szczególnie że możliwe jest korzystne i proste do uzyskania dofinansowanie na panele fotowoltaiczne.

Jak uzyskać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne?

Osoby planujące zakup paneli fotowoltaicznych mają do wyboru kilka typów dotacji. Najpopularniejszą jest program „Mój Prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mogą z niego skorzystać osoby zakładające fotowoltaikę na własne potrzeby. W celu uzyskania dotacji należy kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną (zachowując dowodu zakupu i faktury), a następnie zgłosić chęć bycia prosumentem, co wiąże się z założeniem licznika dwukierunkowego przez dostawcę prądu. Następnym krokiem jest podpisanie z dostawcą umowy o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Wniosek o dofinansowanie można złożyć na stronie internetowej mojprad.gov.pl. Do wniosku konieczne jest dołączenie faktur i rachunków za kupno, dostawę i montaż instalacji, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie montażu licznika i ewentualne oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji, jeśli taka miała miejsce. Program „Mój Prąd” oferuje zwrot poniesionych kosztów do 50%, jednak może być to nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

Inne możliwości pozyskania dotacji na fotowoltaikę

Kolejny program, dzięki któremu można otrzymać dotację na panele PV to „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie można otrzymać dla instalacji o mocy 2 kW do 10 kW złożonej z nowych komponentów, które zostały wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed montażem. Przy wymianie źródła ogrzewania i jednoczesnym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej kwota dotacji może sięgać nawet 37 tysięcy złotych. Wniosek można złożyć na podobnych zasadach, co w przypadku programu „Mój Prąd”, poprzez stronę internetową – https://czystepowietrze.gov.pl/. Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne można również uzyskać dzięki uldze termomodernizacyjnej. Wydatki poniesione na instalacje fotowoltaiczną można odliczyć w zeznaniu podatkowym. Wysokość ulgi nie może przekraczać 53000 złotych w przeliczeniu na jednego podatnika, bez względu na ilość przedsięwzięć. Z ulgi nie można skorzystać w przypadku dopiero budowanych obiektów, a beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku. Rolnicy indywidualni mogą skorzystać z dotacji w ramach programu Agroenergia – kwota dofinansowania w formie pożyczki to nawet 13-20% kosztów instalacji. Wniosek o pozyskanie środków należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.