transport

Co to jest transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy w najprostszym możliwym ujęciu pozwala na przewóz towarów, osób czy energii pomiędzy poszczególnymi krajami. Przed rozpoczęciem organizacji takiego procesu należy uzyskać jak najwięcej informacji o istotnych aspektach logistycznych i technicznych, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Na czym polega transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy – co to jest?

Co to jest transport międzynarodowy? Warto przede wszystkim wiedzieć, że wymieniony rodzaj oraz przewóz wewnątrzwspólnotowy oznaczają coś zupełnie innego.

Wspomniany transport wewnątrzwspólnotowy związany jest z przewozem różnych towarów między krajami, które należą do Unii Europejskiej. Z kolei ten międzynarodowy będzie odnosił się do sytuacji, w której określony ładunek zostaje dostarczony z obszaru UE do państwa niebędącego członkiem wspólnoty. Jak wiadomo, kraje Unii Europejskiej łączy nie tylko wspólna polityka celna, ale również zasady przyjęte w ramach różnych traktatów europejskich.

Ponadto nie można zapomnieć, że usługi transportowe są rozliczane w identyczny sposób, co z innych branż. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w przypadku transportu międzynarodowego stawka VAT wynosi 0%. W celu skorzystania ze wspomnianej ulgi określony przewodnik będzie musiał udowodnić, że dany towar przekroczył granicę Unii Europejskiej. Dowód w tym przypadku stanowi list przewozowy.

Jaką rolę odgrywa spedytor w transporcie międzynarodowym?

Należy mieć świadomość, że osoby wykonujące omawiany zawód są odpowiedzialne za zorganizowanie transportu poszczególnych ładunków do miejsca docelowego. Nie jest to jednak cały zakres obowiązków spedytorów. Odpowiadają bowiem za ogromną liczbę czynności w obrębie transportu. Nie zajmują się tylko koordynacją przewozu ładunków.

Do ich podstawowych kompetencji trzeba zaliczyć wyładowanie, załadowanie czy składowanie przewożonego towaru we właściwych warunkach. Zadaniem spedytora jest także wybranie najbardziej odpowiedniego środka transportu i sporządzenie prawidłowej dokumentacji.

Nie wszyscy wiedzą, że rola spedytorów w transporcie międzynarodowym jest praktycznie nieoceniona. Należy zaznaczyć, że odprawy celne będą wymagały przygotowania konkretnej dokumentacji, a także przestrzegania pewnych procedur. Osoby, które chcą być dobrymi spedytorami, muszą dysponować siecią kontaktów umożliwiającą sprawny, a także efektywny przewóz towarów.

Co warto wiedzieć o bezpieczeństwie podczas transportu międzynarodowego?

Warto wiedzieć, że bezpieczeństwo jest absolutną podstawą transportu międzynarodowego. W najprostszym możliwym ujęciu cechuje się on długimi dystansami, które muszą być pokonane przez kierowców, by towar został dostarczony do miejsca docelowego. Jak wiadomo, jest to związane z bardzo wyczerpującymi podróżami. Z tego względu rekomenduje się dokładne sprawdzenie stanu technicznego pojazdów. Kondycja samochodów powinna być szczegółowo weryfikowana przed każdą podróżą.

Należy pamiętać o wypoczynku kierowców. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że przez ustawodawcę zostały określone konkretne limity dzienne dla osób zawodowo kierujących pojazdami. Godny uwagi jest fakt, że łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może być dłuższy niż 9 godzin. Oczywiście kierowcy nie mogą prowadzić pojazdu przez cały ten czas bez przerwy. Ich obowiązkiem jest zrobienie sobie przynajmniej 45-minutowej przerwy po 4,5-godzinnej jeździe.

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani tym, by transport międzynarodowy w ich firmie był organizowany zgodnie z zasadami, powinni zapoznać się z ofertą dostępną na stronie https://tsl-nordic.com/transport-miedzynarodowy-piaseczno/.

Bariery językowe w transporcie międzynarodowym

Istotne znaczenie w transporcie międzynarodowym będzie miała komunikacja pomiędzy poszczególnymi kontrahentami. Nikogo nie powinien dziwić wspomniany fakt, ponieważ omawiany rodzaj przewozu obejmuje usługobiorców i usługodawców praktycznie z całego świata. Niezbędne jest zatem sporządzanie kontraktów oraz umów w różnych językach.

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem w tym obszarze będzie skorzystanie z usług profesjonalistów. Obecność tłumaczy przysięgłych może być także pomocna w trakcie negocjacji z kontrahentami.