Malowanie linii w hali i w magazynach

Niezależnie od tego, jaki panuje układ przestrzeni w danym przedsiębiorstwie, obowiązkiem każdego właściciela hali i magazynu jest odpowiednie oznakowanie. Nieprzestrzeganie przepisów lub nieodpowiednie oznakowanie hali może w konsekwencji narazić na niebezpieczeństwo pracowników oraz na nieprzyjemne konsekwencje prawne.

Główne wytyczne malowania linii w magazynie

Wykonując malowanie linii poziomych w obiektach wysokiego składowania, powinieneś zwrócić uwagę na:

 • malowanie linii w magazynie na szlakach komunikacyjnych w taki sposób, aby dwie mijające się maszyny mogły wykonać taki manewr bezpiecznie. Należy także zapewnić odpowiednią odległość dla wózków widłowych od pracowników obsługujących regały i inne przyrządy,
 • wyznaczenie i namalowanie linii w wyraźny i optymalny sposób szlaków ewakuacyjnych,
 • zagwarantowanie pracownikom pewnego dojścia do wszystkich miejsc pracy,
 • dobrze i wyraźnie oznakowanie symboli magazynowych, takich jak specjalne tablice graficzne umieszczone przy urządzeniach, regałach, dostarczające informacji o ich maksymalnym obciążeniu,
 • oznakowanie pionowe, symbole, ponieważ malowanie linii w hali w płaszczyźnie pionowej wykonywane jest w celu sprawniejszej organizacji ruchu.

Przemysłowe malowanie linii w magazynie wykonuje się za pomocą różnych metod, najszybszą jest malowanie hydrodynamiczne. Farba jest nanoszona przy użyciu agregatu malarskiego pod wysokim ciśnieniem. Powinna się charakteryzować dobrą przyczepnością, a przede wszystkim być dobrze widoczna niezależnie od pory dnia. Dobre parametry takich farb uzyskuje się w laboratoriach, gdzie są one specjalnie testowane, żeby były też odporne na ścieranie. Oprócz malowania linii w magazynach tego rodzaju preparaty wykorzystywane są do malowania linii w halach, na drogach publicznych, parkingach, a także innych powierzchniach wykończonych betonem i warstwą bitumiczną.

Jakie miejsca powinny być objęte malowaniem linii w hali i magazynach?

Przede wszystkim powinny to być:

 • szlaki komunikacyjne dla wózków widłowych,
 • symbole ostrzegające wokół słupów i ramp,
 • oznakowanie pionowe miejsc, które muszą być wyłączone z ruchu, np. miejsca przeciwpożarowe, apteczki, przyciski alarmu. Umieszcza się na nich symbole informujące, że nie należy w tym obszarze składować towarów,
 • oznaczenia pasów dla pieszych,
 • komunikacyjne ścieżki przeznaczone dla ruchu pieszych – malowanie linii w magazynie i na halach w takich miejscach odbywa się przy pomocy białej farby. Aby przekaz był czytelny należy umieścić jeszcze znaki mówiące o przepisach, które na nich obowiązują;
 • poziome i pionowe oznakowanie miejsc parkingowych ogólnych i przeznaczonych dla inwalidów,
 • pola do tymczasowego odkładania ładunków, odpowiednie oznakowanie pomoże w segregacji i łatwiejszym odnajdowaniu przedmiotów,
 • miejsce przeznaczone dla maszyn – wokół maszyny powinna być przestrzeń przeznaczona na inne elementy mające na celu wykonywanie swobodnej pracy. Do malowania linii w tym miejscu przeznaczona jest farba w kolorze żółtym.

Prawidłowe usuwanie starych powłok malarskich

Powtórne malowanie linii w hali powinno odbyć się po wcześniejszym dokładnym usunięciu starego oznakowania. Niewłaściwe pozbywanie się zużytych oznakowań może doprowadzić do nieszczęścia w magazynie. Jest kilka niezawodnych metod pozbycia się nieaktualnego oznakowania, można to zrobić przy pomocy metody bezpyłowej. Polega ona na prowadzeniu prac bez używania silnych środków chemicznych, co zapewnia możliwość ciągłości pracy, bez przestojów. Brak występowania oparów i pyłów nie naraża załogi magazynu na zatrucie chemiczne. Inną metodą jest użycie maszyn, Frezowanie powierzchni posadzki to dość ryzykowny sposób usuwania starej powłoki farby, ponieważ razem z farbą można naruszyć część podłoża. Stare powłoki można również usunąć za pomocą środków chemicznych. Stosowany jest wtedy specjalny preparat rozpuszczający niechciane linie na powierzchni magazynu. Przy stosowaniu tej techniki nie ma możliwości wyprodukowania pyłów, dlatego standardowa praca magazynu może być kontynuowana bez żadnych przeszkód.