Jak zabezpieczyć przewożony ładunek?

Przewożony ładunek – sposoby jego zabezpieczenia

Jednym z tematów powracających jak bumerang w kontekście transportu zarówno krajowego jak i międzynarodowego jest sposób przewożenia różnego rodzaju towaru oraz jego zabezpieczenie. To, jak zabezpieczyć ładunek praktycznie w całości leży po stronie przewoźnika, a co za tym idzie, także konsekwencja złego zabezpieczenia w całości spoczywają właśnie na nim. Jak ważna jest to kwestia świadczyć może chociażby ilość dokumentów zarówno krajowych jak i europejskich regulujących tą tematykę.

Podstawy prawne – najważniejsze zapisy

W Polsce głównym aktem prawnym regulującym sposób mocowania oraz umieszczania ładunku jest prawo o ruchu drogowym, a dokładnie art. 61, znajdziemy w nim między innymi następujące informacje:

  • Masa całkowita ładunku nie może przekraczać dopuszczalną ładowność. Samo ułożenie ładunku nie może zaś powodować przekroczenia dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu.
  • Towar należy zabezpieczyć przed ewentualną zmianą położenia.
  • Elementy mocujące ładunek nie mogą zsunąć się w trakcie jazdy. Powinny być zabezpieczone przed poluzowaniem się, nie mogą swobodnie zwisać.

Polskie prawo nie reguluje natomiast ilości oraz rodzaju zastosowanych elementów mocujących oraz zabezpieczających. Równolegle jednak od 2004 roku w Polsce obowiązuje unijna norma regulująca rodzaje, takie jak np. akcesoria transportowe i zabezpieczenie ładunku, które są wymagane w transporcie drogowym. Norma ta wprost określa, jaką liczbę elastycznych elementów mocujących oraz mat zwiększających tarcie należy użyć w stosunku do rodzaju oraz ciężaru całkowitego przewożonego ładunku. Także rozporządzenie o homologacji nakłada pewne obostrzenia w stosunku do sposobu przewożonego towaru. Te mają jednak zastosowania bardziej w kwestii konstrukcji samych pojazdów niż sposobu mocowania towarów.

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek – dlaczego jest to tak ważne?

To, jak ważnym jest, aby przewożony towar był w pełni zabezpieczony przed ewentualnym przemieszczaniem się podyktowane jest bezpieczeństwem kierowcy oraz innych uczestników ruchu, ale także konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi. Najważniejsze są jednak zdecydowanie te pierwsze. Towar przemieszczający się po przestrzeni ładunkowej nie tylko ogranicza sterowność a czasem także widoczność kierowcy, ale w skrajnym przypadku może całkowicie wysunąć się z pojazdu, co zagraża zdrowiu i życiu innych uczestników ruchu. Co oczywiste, nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku podlega także karom pieniężnym, nakładanym przez inspekcję transportu drogowego. Są one jednak stosunkowo niskie biorąc pod uwagę, jakie dodatkowe koszty może spowodować źle zabezpieczony ładunek. Często wartość przedmiotów mogących ulec zniszczeniu w ten sposób wielokrotnie przekracza zysk z danego transportu.

 

Czym zabezpieczyć ładunek? – popularne rodzaje zabezpieczeń

To, jak zabezpieczyć ładunek na naczepie, w dużym stopniu zależy od rodzaju przewożonego towaru. Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest ciasne umieszczenie towaru w taki sposób, aby szczelnie zapełnił on całą przestrzeń załadunkową. Nie są wówczas potrzebne żadne dodatkowe elementy zabezpieczające. Sprawdza się to jednak jedynie w przypadku transportu identycznych ładunków o znormalizowanych kształtach. Jak wiadomo, nie zawsze przewozi się towary o regularnych kształtach. Do najczęściej stosowanych sposobów mocowania ładunku należą różne kombinacja siatek zabezpieczających, pasów transportowych, odciągów łańcuchowych, kątowników oraz mat antypoślizgowych. W praktyce przy pomocy pasów transportowych wzbogaconych o kątowniki i maty antypoślizgowe bez problemu przewożona jest większość towarów. Te pierwsza służą do uniwersalnego mocowania towaru do zaczepu zakotwiczonego w przestrzeni ładunkowej. Kątowniki chronią dodatkowo miejsca styku transportowanego ładunku z pasem. Zabezpieczają go w ten sposób przed przetarciem, przemieszczeniem się pasa oraz zabrudzeniem ładunku. Maty antypoślizgowe umieszczane pod ładunkiem dodatkowo zmniejszają tarcie, dzięki czemu towar nie przemieszcza się w praktycznie żadnej płaszczyźnie. Siatki zabezpieczające służą zaś głównie w czasie transportu materiałów luźnych. Odciągi łańcuchowe znajdują zastosowanie w przypadku transportu najcięższych, najbardziej nieporęcznych ładunków takich jak maszyny, duże materiały budowlane czy prefabrykaty.

Częstym pytaniem jest także “jak zabezpieczyć ładunek na busie” i czy różni się on znacząco od zabezpieczeniu ładunku przewożonego samochodem ciężarowym. Większość kwestii jest tutaj tożsama, gdyż nawet mniejsza ilość towaru powinna być zabezpieczona w równie profesjonalny sposób. Zarówno w przypadku samochodów o masie dopuszczalnej do 3,5 tony, jak i powyżej tej masy. Poza wcześniej wymienionymi sposobami mocowania ładunku, często korzysta się także z różnych form elementów rozporowych oraz worków wypełnionych powietrzem. Te pierwsze ograniczają przestań załadunkową w przypadku transportu różnego rodzaju przesyłek, dodatkowo zabezpieczając przed przesuwaniem się wzdłuż osi pojazdu. Worki sztauerskie pozwalają zaś wypełnić pojedynczą wolną przestrzeń pomiędzy ładunkami.